Valmennuksen hyödyt

Valmennuksella on useita tutkittuja hyötyjä. ICF:n (International Coach Federation) tutkimuksen* mukaan valmennus toi merkittäviä positiivisia muutoksia sekä yksilöille että yrityksille. Valmennus voi auttaa löytämään omat todelliset tarpeet ja tavoitteet sekä omat vahvuudet. Se auttaa rakentamaan parempaa ja kestävämpää itsetuntoa. Elämänmuutoksissa valmennus voi auttaa tekemään muutoksia vähemmällä stressillä.

Valmennuksen avulla voi myös löytää ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin niin yksityiselämässä kuin työelämässäkin. Työn ja vapaa-ajan epätasapainossa olevalle valmennus voi avata mahdollisuuksia tasapainoisempaan arkeen.

Yrityselämässä valmennus (business coaching) keskittyy työn ja organisaation tavoitteisiin ja tukee niitä. Valmennus auttaa yrityksen tavoitteiden toteuttamisessa sekä yksilö- että ryhmätasolla. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tehokkaampi suorituksen johtaminen ja yksilön kehittymisen tukeminen. 86% yrityksistä, jotka sijoittivat valmennukseen, saivat takaisin vähintään saman summan kuin olivat sijoittaneetkin. *

Lue lisää valmennuksen hyödyistä Life Coaching -sivulta.

Haluaisitko sinä kokea  seuraavia muutoksia?

life-coaching-itseluottamus

life-coaching-ihmissuhteet

life-coaching-viestintätaidot

life-coach-yritysjohtaminen

*Lähde: ICF Global Coaching Study 2012 

Hyödyn mittaaminen yksinkertaisimmillaan

Valmennuksen hyötyä niin yksilölle kuin yrityksellekin voidaan mitata yksinkertaisella lähtötilanne- ja lopetuskartoituksella. Aluksi eri osa-alueet pisteytetään ja lopputuloksia vertaamalla muutokset pystytään toteamaan konkreettisesti.