Life Coaching

Elämäntaidon valmennus on ratkaisukeskeistä, käytännöllistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä, jossa kysymyksin ja tehtävin autan sinua saamaan sen, mitä haluatkin. Valmennus auttaa sinua löytämään ja kirkastamaan omat tavoitteesi työssä, elämässä ja ihmissuhteissa.

 Valmennus on voimaannuttavaa, ja se saa sinut etenemään nopeammin kohti sitä, mitä haluat. Valmennuksen keskeinen tavoite on lisätä voimavarojasi ja omien vahvuuksiesi hyväksikäyttöä.

Life coaching auttaa:

-löytämään omat todelliset tarpeesi ja tavoitteesi

-tekemään elämänmuutoksia vähemmällä stressillä

-löytämään ratkaisuja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin

-lisäämään työssä menestymisen mahdollisuuksia

-löytämään ratkaisuja tasapainoisen arjen luomiseen

-lisäämään työmotivaatiota nykyiseen työhösi tai löytämään polun uudelle uralle

-rakentamaan parempaa ja kestävämpää itsetuntoa

-innostumaan elämästä

Tyypillisiä valmennuksen aiheita ovat myös parisuhteen hyvinvoinnin lisääminen, oman elämäntehtävän löytäminen tai ajanhallinta. Valmennuksen hyötyjä on tutkittu paljon. Tutkimustuloksista voit lukea Valmennuksen hyödyt -sivulta.

”Olen valmis muuttumaan ja kehittymään!”

Jotta valmennus olisi mahdollisimman hyödyllistä, sinulla on oltava voimavaroja ja halukkuutta muutokseen. Sinun on oltava valmis tarkastelemaan toiminta- ja ajattelutapojasi avoimesti. Sinun on oltava valmis tekemään töitä tavoitteittesi eteen. Sinun unelmasi voivat toteutua!

Valmentajan tehtävä on auttaa oivaltamaan

Hyvältä valmentajalta vaaditaan sympaattisuutta, erinomaista kuuntelutaitoa, taitoa nähdä olennainen, rohkeutta kysyä ja kyseenalaistaa asiakkaan toimintaa ja ajatuksia sekä kykyä motivoida asiakasta haluamaansa suuntaan. 

Aktiivisen kuuntelun, kysymysten ja harjoitteiden avulla autan sinua löytämään ja oivaltamaan sinulle parhaimmat ratkaisut. Tämän vuoksi valmennus ei ole esimerkiksi konsultointia. Se ei myöskään ole terapiaa, koska se suuntautuu tulevaisuuteen ja sen mahdollisuuksiin. Vain sitä voimme muuttaa. Valmennus sopii yhtä hyvin yksilöille ja ryhmille.

Valmennusprosessin eteneminen

Ensimmäisen valmennustapaamisen aluksi selvitän sinun tavoitteet ja toiveet valmennuksesta. Valmennuskertojen määrä sovitaan aina tilanteen mukaan. Määrä vaihtelee yhdestä tapaamiskerrasta useiden kuukausien pituiseen valmennusjaksoon. Esimerkiksi neljän valmennuskerran paketti on hyvin tyypillinen. Valmennukset ovat usein joka toinen viikko, mutta yhtä hyvin ne voidaan pitää kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tilanteesta riippuen. Sinun ei tarvitse päättää valmennuskertojen aiheita etukäteen. Usein valmennus käynnistää ajatusprosessin, ja aiheita käsitellään prosessin etenemisen mukaan.

Esimerkki valmennuskokonaisuudesta

Yksi suosittu neljän kerran valmennuskokonaisuus on sellainen, jossa ensimmäisellä käynnillä teen elämäntilanteesi tilannekartoituksen ja mietimme asiat, joiden kehittymisellä olisi myönteisin vaikutus koko elämääsi. Toisella kerralla jatkamme näistä olennaisimmista asioista, kolmannella kerralla tarkistelemme asioita työelämän ja uran kannalta ja neljännellä kerralla ihmissuhteiden kannalta (jos näitä ei käsitelty jo 1. ja 2. kerralla).

Toisinaan neljä valmennuskertaa käytetään pelkästään esimerkiksi uuden työuran selventämiseksi. Selvitämme muun muassa vahvuuksiasi, voimavarojasi, haaveitasi ja uskomuksia, jotka saattavat hidastaa onnistumistasi.

Muita esimerkkejä valmennuskokonaisuuksista ovat

Harjoitukset muokkaavat ajattelua

Valmennukseen liittyy usein harjoituksia, jotka annan itsenäisesti tehtäväksi. Ne eivät ole ”läksyjä”, vaan tärkeintä niissä on vanhojen ajattelu-ja toimintatapojen kyseenalaistaminen ja uusien, sinua paremmin palvelevien ajatusten synnyttäminen.

Yksilövalmennusten pituus on normaalisti tunti. Työyhteisöissä tehtävät ryhmävalmennukset, johin sisältyy myös koulutusta, voivat kestää koko päivän. Valmennus on aina ehdottoman luottamuksellista.

Valmennusprosessin tai koulutuksen päättymisen jälkeen otan sinuun yhteyttä sähköpostilla. Voit halutessasi antaa palautetta siitä, saitko valmennuksesta sitä hyötyä, mitä olit hakenut. Tähän asti saamani palautteen perusteella koen onnistuneeni työssäni. Miten voisin auttaa sinua valmennuksella? Ota yhteyttä!