Business Coaching

Yritysmaailman osaamisen kehittämisessä coaching on yksi tämän hetken ja tulevaisuuden menetelmistä. Se on ratkaisukeskeinen ja tuloksiin suuntaava yhteistyösuhde, jonka tarkoituksena on inspiroida sinua ottamaan täysipainoisesti käyttöön henkilökohtaiset ja ammatilliset voimavarasi. Se tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista. Tämä voi tapahtua yksilö- tai ryhmätasolla. Yritysvalmennus sopii esimerkiksi johdolle, esimiehille, asiantuntijoille ja tiimeille.  Yrityksen panostus yksittäisen työntekijän hyvinvointiin ja henkilökohtaiseen kasvuun valmennuksen avulla tukee myös koko yrityksen menestystä.

Valmennusyhteistyö kestää tavoitteista riippuen muutamasta viikosta kuukausien valmennukseen. Se alkaa alkukartoituksella ja päättyy siinä vaiheessa, kun valmennuksellinen tavoite on saavutettu. Valmennuskeskustelut käydään säännöllisesti esimerkiksi kahden viikon välein. Keskustelujen välissä on usein sähköpostiyhteydenpitoa ja puhelinkeskusteluja.

Valmennuksen tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn tulostavoitteen saavuttaminen, ajanhallinnan parantaminen, vastuunoton lisääminen, ryhmähengen tiivistäminen tai positiivisemman ja suvaitsevaisemman työilmapiirin luominen. Valmennusta käytetään yhä enemmän myös mm. esimiesten tukeen irtisanomistilanteissa. Miten voin palvella juuri sinun organisaatiota? Ota yhteyttä!

Valmennuksen hyötyjä on tutkittu paljon. Mm. International Coach Federation on tehnyt tutkimuksen, josta voit lukea Valmennuksen hyödyt -sivulta.

Valmennukselliset koulutukset osana business coachingia

Valmennukseen voidaan myös sisällyttää koulutusta. Arvovalmennuksen erityisosaamista ovat mm. kriisiviestinnän kehittäminen ja julkisuusrutiinien hallinta. Kriisiviestinnässä Nina on perehtynyt suomalaisten kauppakeskusten kriisiviestintään. Hän kouluttaa julkisuuden kohtaamiseen ja siihen, miten olla ”sujut” julkisuuden kanssa. Lue lisää Koulutukset-sivulta.